Tiến trình hòa thanh

1. Chord progressions

Tổng hợp các tiến trình hòa thanh cơ bản, giúp bạn dễ dàng chọn lựa và tự do sáng tạo nên khung cho bài hát của bạn.

File: Hocsangtac_Chord Progressions.zip

Password giải nén: hocsangtac.com

Mô tả: 40 tiến trình hòa thanh của C major và A minor. Giúp bạn dễ dàng chọn lựa. Bạn có thể tăng giảm tông của chuối hòa thanh tùy thích để tạo ra rất nhiều tiến trình của riêng bạn!

Rhyme_finder

2. [RVP] Rhyme Finder v1.0 by Juno_okyo

Phần mềm này giúp các bạn mới tập rap có thể nhanh chóng nắm được cơ bản khi viết rap đó là “vần đơn”.

File: Rhyme Finder.rar

Password giải nén: hocsangtac.com

Mô tả: Hỗ trợ cho việc tìm vần cho sáng tác hữu ích với những người mới học viết lyric.

J2TEAM Rhyme Finder

3. J2TEAM Rhyme Finder

Phần mềm nâng cấp giúp gieo vần đơn, vần đôi, vần ba, vần đảo, gợi ý tên bài hát, ý tưởng bài hát

Mã Khuyến mại: HOCSANGTAC dành cho 50 bạn nhanh tay nhất

 

5/5 (2 Reviews)