1. Chord progressions

Tổng hợp các tiến trình hòa thanh cơ bản, giúp bạn dễ dàng chọn lựa và tự do sáng tạo nên khung cho bài hát của bạn.

File: Hocsangtac_Chord Progressions.zip

Password giải nén: hocsangtac.com

Mô tả: 40 tiến trình hòa thanh của C major và A minor. Giúp bạn dễ dàng chọn lựa. Bạn có thể tăng giảm tông của chuối hòa thanh tùy thích để tạo ra rất nhiều tiến trình của riêng bạn!